หน้าแรก

5/11/2556

ลูกค้าบริษัท SNC Former

For Automobile
 1. Alhpa Indutry (Thailand) Co.,Ltd 
 2. Calsonic Kansei (Japan) Co.,Ltd
 3. Calsonic Kansei (Thailand) Co.,Ltd
 4. Delphi Automotive Systems (Australian) Co., Ltd. 
 5. Delphi Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd. 
 6. Delphi Powertrain Systems (India) Co., Ltd. 
 7. Denso (Thailand) Co., Ltd. 
 8. Halla Climate Control (Thailand) Co., Ltd.
 9. Kobayashi Autoparts (Thailand) Co., Ltd. 
 10. Pyongsan International (Thailand) Co., Ltd.
 11. Sanden (Thailand) Co., Ltd.
 12. Showa Aluminum (Thailand) Co., Ltd.
 13. Siam Calsonic (Thailand) Co., Ltd.
 14. Siam NSK Steering Systems Co., Ltd.
 15. Thai Subros Limited. 16. Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
 16. T.RAD (Thailand) Co., Ltd.
 17. Valeo Vymeniky.Tepla k.s Czeh Republic.
 18. Valeo Siam Thermal Systems Co., Ltd.

For Compressor 
 1. Daikin Compressor Industries Ltd.
 2. Daikin Trading (Thailand) Ltd.
 3. Emerson Electric (Thailand) Ltd.
 4. GROHE SIAM LIMITED.
 5. Hanam Electricity (Thailand) Co., Ltd.
 6. Hitachi Compressor (Thailand) Co., Ltd.
 7. Kulthorn Kirby Public Co., Ltd.
 8. LG Electronics (Thailand) Co., Ltd.
 9. Siam Compressor Industry Co., Ltd.
 10. Thai Steel Kaspi Co., Ltd.

For Electronic 
 1. Celestica (Thailand) Co., Ltd. 
 2. Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 

For OEM Residential Air Conditioner
 1. Emmetti (Italy)
 2. Fujitsu (Japan)
 3. Gallette (Italy)
 4. Hitachi (Taiwan)
 5. LG (Korea)
 6. Miller (USA)
 7. Osaka Shoji Kaisha (Japan)
 8. Pompanette (USA)
 9. Riello (Italy)
 10. Season (USA, Germany)
 11. Tonon (Italy)
 12. Westair (Middle East, USA)
 13. Wind Industries (Middle East, USA)

For Residential Air Conditioner
 1. Amair Ltd. (Thailand) Co.,Ltd.
 2. C.B. TACT (Thailand) Co.,Ltd.
 3. Daikin Industries (Thailand) Ltd.
 4. Daikin Trading (Thailand) Ltd.
 5. Hitachi Tochigi Electronics (Thailand) Co., Ltd.
 6. Hosoda(Thailand) Ltd.
 7. Jedsen & Jessen Markiting (Thailand) Co., Ltd.
 8. Johnson Control International (Thailand) Ltd.
 9. LG Electronics (Thailand) Co., Ltd.
 10. Mahajak Development Co., Ltd.
 11. MD Distributor (Thailand) Co., Ltd.
 12. Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
 13. Mitsubishi Heavy Industries Mahajak Air Condition Co., Ltd.
 14. Mitsubishi Kang Yong Watana Co., Ltd.
 15. Panasonic AP Sales (Thailand) Co., Ltd.
 16. Panasonic Refrigeration Devices (Thailand) Co., Ltd.
 17. P.S.A. Inter-Cooling Co., Ltd.
 18. Sanden Intercool (Thailand) Public Company Limited.
 19. Sanyo (Thailand) Co., Ltd.
 20. Shimohira Electric (Thailand) Co., Ltd.
 21. Siam Daikin Sales Co., Ltd.
 22. Thai Toshiba Electric Industries Co., Ltd.
 23. TORC Co., Ltd.
 24. Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
 25. T.RAD (Thailand) Co., Ltd. 

Refrigerator
 1. Haier Electric (Thailand) Public Company Limited.
 2. Hitachi Consumer Products (Thailand) Ltd.  
 3. Kang Youg Electric Public Company Limited. 
 4. Sanyo Commercial Solutions (Thailand) Co., Ltd. 
 5. Setpoint (Thailand) Co., Ltd. 
 6. Sharp Appliances (Thailand) Co., Ltd. 
 7. Sharp Thai Co.,Ltd 

For Sheet Metal
 1. AMAIR Co., Ltd.
 2. Celestica (Thailand) Co., Ltd.
 3. C.I Group Public Company Limited.
 4. Daikin Airconditioning (Thailand) Ltd.
 5. Daikin Industries (Thailand) Ltd.
 6. Daikin Trading(Thailand) Ltd.
 7. Electrolux (Thailand) Co., Ltd.
 8. Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.
 9. Jacol Engineering (Thailand) Ltd.
 10. Johnson Control International (Thailand) Ltd.
 11. Kobayashi Autoparts (Thailand) Co.,Ltd.
 12. LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. 
 13. Mino (Thailand) Co.,Ltd. 
 14. Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. 
 15. P.S.A Inter-Cooling Co.,Ltd.
 16. Sang In Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
 17. Sanyo Comercial Solution (Thailand) Co., Ltd.
 18. Sanzen Seiko Thai Co., Ltd.
 19. Shimohira Electric Co.,Ltd.
 20. Siam Okamura Steel Co., Ltd.
 21. Terasaki Electric., (F.E.) Pte Ltd.
 22. TORC Co.,Ltd.

For Freezer 
 1. AIR PRODUCT'JOINT VENTURE & SUBSIDARY COMPANY IN ASIA
  • BANGKOK INDUSTRIAL GAS (THAILAND)
  • AIR WATER INC. (JAPAN)
  • APSTB (MALAYSIA)
  • APS (SINGAPORE)
  • NAP (CHINA)
  • API (INDONESIA)
  • APKI (KOREA)
  • OTHERS
 2. AIR PRODUCT AND CHEMICAL INC (APCI) (GLOBAL SOURCING)
ที่มาจากเว็บไซต์บริษัท SNC Former (ลิงค์